ตะลุยเกาหลีที่วัดโจเกชา

วัดโจเกชาเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นใครที่ไปทัวร์เกาหลีก็ห้ามพลาดแวะเข้าไปสักการะกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล ลักษณะโดยทั่วไปของวัดคือ ด้านหน้าจะเป็นลานกว้างๆดูแล้วสบายตา มีวิหารหลักๆเลยๆสร้างมาจากไม้ที่ถูกยกพื้นด้วยหินให้สูงขึ้น วิหารหลักนี้ถูกใช้เป็นโบสถ์เพื่อสัการะของผู้มาเยือน

วัดโจเกชานี้เป็นวัดที่สร้างเป็นอาคารเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด เมื่อท่านได้ไปทัวร์เกาหลีหรือไปเยี่ยมชมก็จะสัมผัสได้ถึงความงดงามความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้งลวดลายที่ศิลปินบรรจงวาดลวดลายตามกรอบของหน้าต่างและคาน ด้านบนของโบสถ์จะถูกแขวตกแต่งด้วยโคมเป็นหมื่นๆดวง มองขึ้นไปแล้วทำให้รู้สึกเหมือนกำลังมองดวงดาวบนท้องฟ้านับล้านๆดวง

ภายในของวัดนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีศากยมุนีองค์ใหญ่ทั้งหมด 3 องค์ ด้วยกัน ส่วนทางด้านขวานั้นจะเป็นหอกลอง ซึ่งกลองก็เป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของประเทศเกาหลีเช่นกัน สำหรับท่านใดที่เดินทางไปทัวร์เกาหลีช่วงวันวิสาขบูชาขอบอกเลยว่าท่านได้ได้ถูกวัน ถูกที่ และถูกเวลามากๆ คือไปแบบไม่เสียเที่ยวเลยจริงๆ

เพราะในวันวิสาขบูชาทางวัดโจเกชาจะประดับประดาไปด้วยโคมในสไตล์ของเกาหลีทั่วทั้งวัด โคมนี้ทางวัดตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นการสักการะพระพุทธเจ้า และนอกจาหนี้ก็ยังมีงานวัดให้ท่านได้เที่ยวชมอย่างจุใจท่านใดที่อยากจะไปทัวร์เกาหลีในช่วงนี้แนะนำเลยว่าเตรียมกล้องให้พร้อมชาตแบตเตอร์รี่ให้เต็มแล้วออกเดินทางไปทัวร์เกาหลีกันเลย